(+99879) 224-01-21 Maktab ma`muriyati
» »

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Davlat ixtisoslashtirilgan umumta`lim muassasasi (bundan keyin matnda ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi deb yuritiladi) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga,

 • Sana: 21-11-2016, 15:26
 • Tashriflar 3007
 • Batafsil

II. IXTISOSLASHTIRILGAN UMUMTA'LIM MAKTABINING MAQSADI, VAZIFALARI VA FUNKSIYALARI

2.1. Ixtisoslashtirilgan umumta`lim maktabining asosiy maqsadi o'quvchilarni Davlat ta'lim standartlariga muvofiq o'qitish va tarbiyalash, ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan va ixtisoslashtirilgan

 • Sana: 21-11-2016, 15:26
 • Tashriflar 2547
 • Batafsil

III. IXTISOSLASHTIRILGAN UMUMTA'LIM MAKTABINING O`QUV - TARBIYA JARAYONI VA UNI TASHKIL ETISH

3.1. O`quvchilar ota-onalar yoki ota-onalarning о'rnini bosuvchi shaxslar, pedagog xodimlar va boshqa xodimlar ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi ta`lim jarayonining qatnashchilari

 • Sana: 21-11-2016, 15:21
 • Tashriflar 2792
 • Batafsil

IV. IXTISOSLASHTIRILGAN UMUMTA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARNING HUQUQ VA BURCHLARI

4.1. O'quvchilar quyidagi huquqlarga egadirlar:  Ixtisoslashtirilgan fanlar bo 'yicha davlat standartlariga muvofiq bepul umumiy ta 'lim va tibbiy xizmatdan foydalanish;  o'z insoniy

 • Sana: 21-11-2016, 15:21
 • Tashriflar 3303
 • Batafsil

V. MAKTAB PEDAGOGIK XODIMLARI

5.1. Ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabiga pedagog kadrlarni ishga qabul qilish oliy yoki I malaka toifasi mavjud bo'lgan taqdirda oliy pedagogik ma'lumotli shaxslar orasidan O'zbekiston

 • Sana: 21-11-2016, 15:20
 • Tashriflar 2821
 • Batafsil

6. Ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktab direktorining o'quv-tarbiya ishlari bo'yicha o`rinbosari:

6.1. Ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktab direktorining o'quv-tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosari maktab direktorining tavsiyasiga ko'ra tuman xalq ta'limi bo'limining mudiri tomonidan lavozimiga

 • Sana: 21-11-2016, 15:20
 • Tashriflar 3667
 • Batafsil

6.7. Ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktab direktorining ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari:

6.7.1. Maktab direktorining ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari maktab direktorining taqdimotiga ko'ra tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri tomonidan tayinlanadi va lavozimdan olinadi, 6.7.2.

 • Sana: 21-11-2016, 15:20
 • Tashriflar 3984
 • Batafsil

6.8. Ixtisoskshtirilgan umumta'lim maktab direktorining moliyaviy hamda moddiy masalalar bo'yicha vazifalari va majburiyatlari.

Yuridik shaxs maqomiga ega xalq ta`limi muassasasi, shu jumladan maktab direktori fondining byudjet mablagvIarining bosh boshqaruvchisi mazkur muassasa rahbari hisoblanadi, Tegishli moliya

 • Sana: 21-11-2016, 15:19
 • Tashriflar 2504
 • Batafsil

VII. OTA-ONALAR YOKI ULARNING O'RNINI BOSUVCHI SHAXSLARNING HUQUQLARI MAJBURIYAT VA MAS'ULIYATLARI.

7.1. Ota-onalar va ularning о'mini bosuvchi shaxslar:  o'zlarining balog`atga yetmagan bolalari uchun ta'lim shakllarining umumiy ta'lim muassasasi turi va о 'qish turini tanlash;

 • Sana: 21-11-2016, 15:19
 • Tashriflar 2256
 • Batafsil

VIII. MAKTABNING MODDIY VA MOLIYAVIY XO'JALIK TA'MINOTI

8.1.1. Ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabming faoliyatini moliyalashtirish belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan, tasdiqlangan harajatlar smetasiga muvofiq amalga oshiriladi.

 • Sana: 21-11-2016, 15:18
 • Tashriflar 2482
 • Batafsil

IX. IXTISOSLASHTIRILGAN UMUMTA'LIM MAKTABINING XALQARO HAMKORLIK FAOLIYATI.

9.1. Amaldagi qonunchilikka asosan ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi qonun hujjatlariga muvofiq ta'lim masalalari bo'yicha xalqaro faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega. 9.2. Maktab xorijiy

 • Sana: 21-11-2016, 15:18
 • Tashriflar 2028
 • Batafsil

MAXSUS IMKONIYATLAR

Ko`rinish

A
A
A

Shrift o`lchami

0% ga kattalashtirish