(+99879) 224-01-21 Maktab ma`muriyati
» » Ta値im metodlari haqida umumiy ma値umot

Ta値im metodlari haqida umumiy ma値umot

  • 15-11-2017, 09:23
  • ziyo11
  •  
  • 4055
  •  
  •  
Ta値im metodlari haqida umumiy ma値umot

Ta値im metodlari muayyan pedagogik jarayondan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish uchun bajarish lozim bo値gan vazifalarii amalga oshirishda qo値laniladigan turli-tuman ish usullari va shakllarini o'z ichiga oladi.

Bu ishlarni amalga oshirishning shakllangan va amaliyotda qo値lanilayotgan har turli usullari va shakllari asosida ko恥lab ta値im metodlari hosil bo値gan va bu jarayon davom etmoqda.

Muayyan ta値im-tarbiyaviy maqsadga qaratilgan biror harakatni amalga oshirish yo値i, usuli yoki ko池inishidan iborat bo値ib shakllangan faoliyat shu maqsadga erishishga xizmat qiluvchi o築iga xos ta値im metodini hosil qiladi.

Bunda harakatni amalga oshirish yo値i deb bajarilishi talab qilinayotgan faoliyat uchun qo値lash mumkin bo値gan bir nechta yo値lardan oldindan ko築da tutilgan maqsadga muvofiq ravishda tanlangan yo値ni aytiladi.
 
Masalan, savod o池gatish yo値lari: oilada o池gatish, maktabda o池gatish, maktabgacha ta値im muassasasida o'rgatish, o智ituvchi yordamida o池gatish, kitoblar, kompyuter, ko池gazma qurollar va boshqalar vositasida o'rgatish. Shunga o遅shash sanoqni, arifmetik amallarni o池gatishda ham yuqoridagiga o'xshash yo'llardan foydalanish mumkin. Shu yo'llardan foydalab harakatni amalga oshirishda har turli metodlarni qo値laniladi.

Masalan, savod o池gatish maqsadida yuqorida aytilgan yo値lardan istalgani tanlangandan keyin, shu har bir yo値 uchun maqsadga muvofiq deb hisoblangan metodlarni qo値laniladi. Bular, oilada, maktabgacha ta値im muassasasida, maktabda savod o池gatishni amalga oshirishda o智ituvchinnng, tarbiyachining qo値laydigan ish usullarini; kompyuter, kitob va boshqa ta値im- tarbiya vositalarini belgilangan maqsadga muvofiq qo値lash metodlarini o築 ichiga oladi.
 
Shunga o'xshash sanoqni, arifmetik amallarni o池gatish yuzasidan ham tanlangan har bir yo値 o築iga xos metodlarni qo値lashni nazarda tutadi. Demak har bir harakat ma値um yo値da va shunga muvofiq metodda amalga oshiriladi.

Biror metodni qo値ladagi harakatni amalga oshirish ko池inishi deb shu harakatni batafsil tasvirlovchi ko池inishga aytiladi.
 
Bunda harakatning kuzatiladigan o築garishlari, vaziyatlari, tezligi va uning ortishi yoki sekinlashuvi, to遅tashlari, bir nechta harakatlarning bir vaqtdaligi yoki ularning vaqt oraliqlari, harakatlar natijasi, amaliy ishlar bajarish mashulotlarida esa, ishlov berilayotgan shakllar, fazoviy xolatlar, ranglar, qattiq-yumshoqlik, sirtlarning tekisligi yoki adir-budurligi o築garishlari va boshqa kuzatish mumkin bo値gan turli harakat ko池inishlari nazarda tutiladi.

Inson faoliyatining barcha sohalarida tegishli metodlardan foydalaniladi. Bu metodlarning eng umumiy belgisini hisobga olgan holda ularni borliqni amaliy yoki nazariy o築lashtirish operastiyalarining yoki yo値larining yiindisi deyish mumkin. Ushbu qo値lanmada metod tushunchasini ta値im-tarbiya jarayoni bilan boliq jihatlardan ko池ib chiqiladi. Shunga muvofiq ta値im metodlari bilan boliq eng asosiy tushunchalarning izohlarini ko池ib chiqamiz.

Metod  (grekcha "metodos so築idan olingan bo値ib, yo値, ahloq usuli ma地olarini anglatadi).Tabiat va ijtimoiy hayot hodisalarini bilish, tadqiq qilish usuli. Faoliyat, harakatning yo値i, usuli yoki qiyofasi, shakli, ko池inishi.

Ta'lim metodi  o智ituvchining o智uvchilar bilan muntazam qo値laydigan, o智uvchilarga o築 aqliy qobiliyatlarini va qiziqishlarini rivojlantirish, bilim va ko地ikmalarni egallash hamda ulardan amalda foydalanish imkonini beruvchi ish usuli. Belgilangan ta値im berish maqsadiga erishish bo馳icha ta値im beruvchi va ta値im oluvchilar o築aro faoliyatini tashkil qilishning tartibga solingan usullari majmuasidir.

Metodika  biror ishni maqsadga muvofiq o稚kazish metodlari, usullari, yo値lari majmuasi. U alohida metodikalardan tashkil topadi. Pedagogika fani sohasida ma値um o智uv fanini o智itish hamda tarbiyaviy ishlar qonuniyatlarini tadqiq qiladi. Masalan, tillar metodikasi, arifmetika metodikasi va shu kabilar.
Usul  biror narsa, hodisa, jarayonni o池ganish yoki amalga oshirish tartibi.

Uslub  biror narsa, hodisa, jarayonni o池ganish yoki amalga oshirish uchun qo値lash lozim bo値gan usullar majmuasi.

Yo'l (ruscha priyom)  biror maqsadni amalga oshirish uchun tanlangan harakat turi.
Yuqorida aytilganlardan ko池inadiki, har bir ta値im metodi tarkibiga muayyan ta値im-tarbiyaviy vazifani bajarishga qaratilgan ish-harakat usullari, yo値lari kiradi.

Maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing.Ma`lumot
Mehmon guruhida bo`lgan Foydalanuvchilar ushbu maqolaga sharh qoldira olishmaydi.

MAXSUS IMKONIYATLAR

Ko`rinish

A
A
A

Shrift o`lchami

0% ga kattalashtirish